Järbo friskola 21 mars

En mindre skala intresserade och engagerade lokalbor samlades i Järbo friskola för att dels få mer information om Leader och dess möjligheter samt även få lite bättre kännedom om varandras verksamheter och utvecklingsmål. Det blev ett startskott för nya samarbeten och ideérna sprudlade.

Besök på Hensbacka gård i Munkedal den 6 mars

Ett trevligt besök på denna vackra gård i Munkedal. Här finns inte bara potential i form av 13 bygnader, mark och kompetent personal. Det finns också ett stort driv och utvecklingsideer som tar hög höjd och tänker i nya banor.

Stigens Herrgård 30 januari 2017

En dynamisk grupp positiva människor med ett gemensamt syfte. Att göra Stigen mer attraktivt både för boenden och besökare. Det är redan inbokat ett uppföljande möte i mars för denna utvecklingsgrupp. Förhoppningsvis kommer detta bli ett leaderprojekt.

13 februari Brålanda

Brålanda bubblar av ideér

Den 13 februari 2017 samlades ett 30 tal engagerade brålanda-bor på Håkans bar och festvåning i centrum för att skapa dialog kring det mycket populära tomtetåget. Hur kan fler dra nytta av detta? Alla besökare som kommer till Brålanda, kan vi erbjuda fler aktiviteter, upplevelser och närproducerat? Vilka ska samarbeta och hur organiserar vi oss. Leader är ett intressant verktyg här tyckte deltagarna.

Kvällen

Ni som brinner för landsbygdsutveckling-se hit

Västra Götalandsregionen bjuder in till till nätverksträff

Alla människor, engagerade i landsbygdsutveckling bjuds in till en träff för att få veta mer om vilka möjligheter det finns för att utveckla landsbygden. Du får inte bara ny kunskap, utan även möjlighet att knyta viktiga kontakter.

Välkommen till Uddevalla museum torsdagen den 6 april

Program nätverksträffar april 2016

23 januari 2017

Brålanda och Sundalsryrs hembygdsförening i Råskogen är en aktiv och driven förening. Det är enormt många timmars ideellt arbete som ligger bakom. Den historia som bygden bär på bevaras varsamt i byggnaderna och i framtiden vill man upprätta ett museum.

Hembygdsgården bygnad

Bengt Aronsson öppnar dörren till den gamla hembygdsföreningen

Nybygda hembygdsgården som ska bli museum. Här har Bengt Aronsson lagt ner dryga 900 timmar ideell arbetstid.

Nytt projekt beviljat av LAG- Steget före

I fredags beviljades ett projekt inom socialfonden som ska öka integrationen inom hela vårt leaderområde. Det är ett LAG-ägt projekt som beviljades på tre år.  Syftet är att öka samverkan mellan viktiga aktörer, utbyta erfarenheter och framgångsrika metoder för att nyanlända/utrikesfödda snabbare kan etablerar sig i vårt område med egen bostad/arbete och socialt liv. Genom att fler då väljer att stanna kvar inom vårt område stärker det lokalsamhället och ökar underlaget för service och skola. Det är en ömsesidig nytta om nyanlända/utrikesfödda väljer att bosätta sig permanent i vårt leaderområde. Projektet förväntas starta under våren och då kommer mer information upp här på hemsidan.

Vi ser fram emot ett aktivt 2017

Nu är det snart dax att skåla in det nya året. Vi på FRAMTIDSBYGDER Dalsland, Årjäng, Munkedal ser med spänning fram emot år 2017. Vi ser många intressanta projektidér bubbla ute på bygderna som kommer kunna bidra till vår strategi- som innebär väl utvecklad service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv
som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Framtidsbygder är attraktiva bygder. Vi hoppas genom ökad kännedom om våra möjligheter med Leader kunna främja fler bra utvecklingsprojekt i bygderna. Varmt välkomna att höra av Er för att bolla Era ideér till oss på kontoret

Kerstin Söderlund, Verksamhetsledare

Linda Blomberg, projektutvecklare

Helena Andreasson, Ekonom och administration