Vi bedriver LAG-ägda projekt där vi som förening själva är med och utvecklar vår bygd. LAG står för Local Action Group, vilket är ett annat namn för vår styrelse. Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening, som i vårt fall är Framtidsbygder.

Våra LAG-ägda projekt

Steget Vidare – pilotprojekt integration för lokal utveckling

Ett pilotprojekt för att ta fram en konkret samarbetsmodell för ett långsiktigt och effektivt integrationsarbete genom en gemensam integrationsresurs inklusive upplägg, organisation och finansiering. Samarbetsmodellen utgår dels från erfarenheterna från projektet Steget före, som genomförts inom leaderområdet Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal men framför allt från hur situationen ser ut i de berörda kommunerna idag.

Läs mer om projektet

Vänerresurs

Syftet med projektet är att genomföra nuläges- och framtidsanalys av Vänerns fiske- och besöksnäringsfrågor. Att genom ett genomförandeprojekt i samarbetsform mellan leaderområdena analysera hur situationen, både för besöksnäring, fritidsfiske och yrkesfiske, ser ut och vilka framtida frågor som bör prioriteras, samt arbete med vänerövergripande specifika frågor kopplade till besöksnäring, yrkesfiske och fritidsfiske.

Läs mer om projektet

Steget före

Steget före är ett LAG-ägt projekt som beviljades i början av 2017. Projektet syftar till att öka integrationen med hjälp av olika nätverksgrupper och utbyte av metoder och erfarenheter mellan våra samtliga 8 kommuner i FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal. Projektet är avslutat.

Läs mer om projektet

Dalslandsstugan 2.0

Föreningen FRAMTIDSBYGDER arbetar långsiktigt för landsbygdens bästa. Ett led i detta är att lyfta fram attraktivt boende på landsbygd i sjönära lägen. Vi arrangerade därför en arkitekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter, kommuner och lokala banker. Projektet är avslutat.

Läs mer om projektet