Framtidsbygder
Dalsland Årjäng Munkedal

Lokal service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Här finns kultur, natur och ett rikt föreningsliv. Framtidsbygder är attraktiva bygder.

Projekt

För dig som är nyfiken på vilka typ av projekt som beviljats stöd av Framtidsbygder. Om du vill veta ännu mer, är du varmt välkommen att kontakta oss på Leaderkontoret.

Läs mer om våra projekt

LAG-ägda projekt

Vi bedriver LAG-ägda projekt där vi som förening själva är med och utvecklar vår bygd. Varmt välkommen att läsa mer om dessa.

Projekten har fått stöd från