FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal består av följande åtta kommuner:

Årjäng, Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Munkedal, Dals Ed, norra Vänersborg.

Representanter från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG-grupp (lokal aktions grupp). LAG verkar inom detta begränsade geografiska område som kallas FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal och har en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras område.