Utbetalningar

Alla föreningar kan begära förskott på utbetalningen. Detta görs online på jordbruksverkets ”mina sidor”.

Det är viktigt att du särredovisar alla dina kostnader. Det ska kunna gå att dra ut en resultatrapport som du bifogar då du begär utbetalning. Allt du behöver veta står i Guide till ansökan om utbetalning, klicka på länken nedan.

Guide till ansökan om utbetalning 

Försättsblad för utbetalning

Checklista utbetalning

Utbetalningen görs online på Jordbruksverkets ”mina sidor”: Du loggar in med ditt BankID.

Alla underlag ska skickas per post till en skanningscentra. Med underlag menar vi kopior på fakturor, betalbevis, avtal lönespesifikationer m.m.

Underlag för scanning skickas till postadressen nedan:

Jordbruksverket
Utbetalning projektstöd LLU och Fisk
FE 47
Box 204
826 25 Söderhamn

Tänk på att stämma av med oss på kontoret innan du skickar in första utbetalningen.