Projektet syftar till att öka integrationen med hjälp av olika nätverksgrupper och utbyte av metoder och erfarenheter mellan våra samtliga 8 kommuner i FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal.

Steget före är ett LAG-ägt projekt som beviljades i början av 2017.

Läs mer om projektet på vår facebooksida

Projektet kommer pågå under 3 år och projektledare är Kerstin Carlsson.

Projektet är avslutat.

För mer information

Kerstin Carlsson

kerstin.carlsson@framtidsbygder.se
070-8842188