Vänern är Europas tredje största sjö och är mycket viktig för både för turism, fritids- och yrkesfiskare. Aktiviteter i Vänern ger möjligheter, stimulerar utveckling och samtidigt skapas svårigheter och hot när exempelvis fisketrycket blir för högt – ett konkret exempel är gäddfisket som ökad lavinartat de senaste åren. För att Vänern ska fortsätta att fungera med sin marina och biologiska mångfald även för kommande generationer är det oerhört viktigt att det finns en samordning och ett kontinuerligt arbete för ett hållbart nyttjande av Vänern.

Detta har blivit aktuellt för leaderområdena med strandlinje mot Vänern att titta tillsammans mot den bakgrund att Fiskeområde Vänern inte längre kan bedriva sitt arbete inom lokalt ledd utveckling – något de har gjort framgångsrikt – det arbetet måste förvaltas.

Syftet med projektet är att genomföra nuläges- och framtidsanalys av Vänerns fiske- och besöksnäringsfrågor. Att genom ett genomförandeprojekt i samarbetsform mellan leaderområdena analysera hur situationen, både för besöksnäring, fritidsfiske och yrkesfiske, ser ut och vilka framtida frågor som bör prioriteras, samt arbete med vänerövergripande specifika frågor kopplade till besöksnäring, yrkesfiske och fritidsfiske.

Projektets mål

– Nulägesanalys av Vänerns fiske- och besöksnäringsfrågor
– Framtidsanalys av Vänerns fiske- och besöksnäringsfrågor
– Framtaget modellförslag för framtida arbete med en Vänerresurs
– Ökad kompetens hos deltagande LAG och Leaderkontor

Projektet är ett samarbete mellan tre leaderområden runt Vänern,
där Framtidsbygder har en samordnande roll.

  • Leader Närheten
  • Leader Nordvästra Skaraborg
  • Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal

Snabbfakta

Projekttid: 2022-2024.
Budget, total:1 498 830 kr.
Budget, Framtidsbygders del: 623 516 kr.
Jnr. 2022-908

För frågor, kontakta leaderkontoret.

Kerstin Söderlund, verksamhetsledare
kerstin.soderlund@framtidsbygder.se
070-299 89 86

Pär Näslund, projektutvecklare
par@framtidsbygder.se
073-970 11 91

Projektet har fått stöd från