Här hittar Ni det material som vi gått igenom på vår projektskola för beviljade projekt

Powerpoint

Logotyper – tänk på att väja de 2 rätta som beror på vilken fond du fått ditt projekt beviljat inom.

Projekthandbok

Kort guide hur du hittar till ”ansök om utbetalning”