Om du har en idé som du tror skulle passa in i vår utvecklingsstrategi ta kontakt oss på kontoret så bokar vi ett möte för konsultation kring er projektidé. Av oss får du först berätta om din ide, sedan fyller du i en kortare beskrivning, så kallad lokal bilaga, som gör att vi kan göra en första, preliminär bedömning om din idé passar in i vår strategi.

I många fall behöver man en fullmakt för att kunna företräda sin förening, organisation, myndighet eller företag. Det är firmatecknaren som är fullmaktsgivare. Fullmaktsblanketten finns att hämta på Jordbruksverkets hemsida.

När det är dags att skriva ansökan så gör man det elektroniskt på Jordbruksverkets hemsida. Där loggar man in på Mina sidor och behöver då en e-legitimation eller ett mobilt bank id. Detta skaffar man sig privat genom sin bank. I samband med sin ansökan behöver man anmäla kontonummer på en särskild blankett.

Jordbruksverkets sida för blanketter

Jordbruksverkets hemsida

Guide till ansökan om stöd

Länk till fullmakten.

Länk till anmälan om kontonummer.

Länk till budgetmall 

Länk till intyg för övrig offentlig medfinansiering