Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal erbjuder stöd till organisationer, föreningar företag och myndigheter. För att ansöka behöver din projektidé matcha vår lokala strategi som baseras på de utvecklingsbehov som finns inom vårt arbetsområde Framtidsbygder Dalsland Årjäng och Munkedal.

Innan ni påbörjar er ansökan rekommenderar vi varmt att ni tar kontakt med oss eller någon av våra LAG-representanter som finns ute i varje kommun.

Strategi

Strategin är uppbyggd i steg, den börjar med tre övergripande mål, som bryts ner i fyra insatsområden. Dessa insatsområden har sina respektive mål som slutligen kan mätas i indikatorer. Genom lokala utvecklingsprojekt ska strategin uppfyllas.

Läs gärna igenom strategin:
Lokal utvecklingsstrategi för FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal

Diskutera din idé

Om du har en idé, men känner dig osäker på om den passar bra att bedriva som ett leader-projekt, hör av dig. Vi på kontoret lotsar dig rätt i det administrativa och är stödjande och vägledande under hela ansökningsprocessen. Varmt välkommen att ta kontakt med eventuella frågor och funderingar.