Det är viktigt att alla projekt för projektdagbok. Tiden ska redovisas både vid delrapporter och slutredovisningen. Du ska redovisa både den ideella tiden och den tiden som någon anställd arbetar i projektet.

Projektdagböcker

Körjournal

Tidredovisning