Projekt Pilotprojekt – Integration för lokal utveckling

Projektets huvudsyfte är i ett pilotprojekt ta fram en konkret samarbetsmodell för ett långsiktigt och effektivt integrationsarbete genom en gemensam integrationsresurs inklusive upplägg, organisation och finansiering. Samarbetsmodellen utgår dels från erfarenheterna från projektet Steget före, som genomförts inom leaderområdet Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal men framför allt från hur situationen ser ut i de berörda kommunerna idag.

Här står man inför stora utmaningar då de utlandsfödda idag utgör närmare 20 procent av befolkningen och där en stor andel av de utlandsfödda fortfarande står utanför arbetsmarknaden.

Genom erfarenhetsutbyte inom projektområdet och med andra områden tillsammans med process- och utvecklingsarbete med berörda kommuner, närings- och föreningsliv skall ett färdigt förslag till samarbetsmodell/integrationsresurs tas fram. Modellen skall utvecklas och testas i skarpt läge under projektperioden. Förslaget skall vara ett gemensamt långsiktigt upplägg för samverkan där integrationen utgör en viktig resurs för fortsatt positiv lokal utveckling.

Projektet genomförs i samarbete med kommuner, föreningsliv och lokalt näringsliv.

Följande kommuner är partners i projektet:

  • Bengtsfors
  • Dals Ed
  • Färgelanda
  • Mellerud
  • Munkedal
  • Vänersborg
  • Årjäng

Projektets mål

att förslaget till gemensam samarbetsmodell/integrationsresurs skall vara klart för att ta vid efter projektets avslutning.

Förslaget till samarbetsmodellen/integrationsresursen skall ha testats och utvecklats i skarpt läge och därefter utvärderats.

Nätverksarbete och erfarenhetsutbyte med andra organisationer och områden som framgångsrikt arbetat med integration har genomförts för att tillföra ökad kompetens.

Snabbfakta

Projekttid: 2022-2024.
Budget: 2 641 043 kr.
Jnr. 2021- 4656

Kerstin Carlsson, projektledare
kerstin.carlsson@framtidsbygder.se
070-884 21 88

Pär Näslund, processledare
par@framtidsbygder.se
073-970 11 91

Projektet har fått stöd från