Att ansöka med ett projekt går till på följande sätt. Ett par steg som du får ta dig igenom. Några på egen hand, och några med oss.

 1. Ta kontakt med leaderkontoret och boka ett möte. Bekanta dig med vår lokala utvecklingssstrategi för Framtidsbygder som du enkelt laddar ner här:
  Ladda ner strategiskt dokument (PDF)
 2. Steg två är att du fyller i den lokala bilagen och skickar in denna till oss på Framtidsbygder. I samband med att du fyller i den lokala bilagan ska du också ansökan om fullmakt hos jordbruksverket för att kunna skapa ett inlogg och kunna påbörja din online-ansökan. Tänkt på att spara en kopia av fullmakten då denna senare ska laddas upp som en bilaga.
  Lokal bilaga -anvisningar
  Lokal bilaga blankett
  Anmäl konto hos Jordbruksverket
  Blankett fullmakt
 3. Efter att leaderkontoret godkänt din lokala bilaga ska du börja arbeta med budget. Ta reda på vilka utgifter som behövs för att kunna genomföra projektet, och jämför priser. Ta in offerter och prisuppgifter från flera leverantörer. Bygg din budget på de priser du tagit in.  Stäm av din budget med leaderkontoret innan du går vidare till nästa steg.  kontoret där vi beskriver anvisningar för att du ska hamna rätt i din ansökan i jordbruksverkets system. Gå till jordbruksverkets sida och gör din ansökan steg 2. OBS, skicka inte in den innan du stämt av med kontoret.
  Samtidigt är det dags att fördjupa sig i Budgetmallen  samt ev. övriga bilagor som ska laddas upp i ansökan.
 4. Då Ni arbetat igenom ansökan steg 2 med tillhörande bilagor kommer Ert projekt att tas upp i LAG-gruppens möte. Det är där beslut tas om det beviljas. Innan detta behöver projektet handläggas av oss på kontoret där vi gör de kontroller som krävs av jordbruksverket och ser så att ansökan uppfyller kraven. Ibland behövs kompletteringar. Denna handläggningstid är vanligtvis ca 3 veckor. Beviljas ditt projekt av LAG, ska projektet även godkännas av jordbruksverket för att kunna vara helt säkra på att bli godkända. Detta har jordbruksverket 90 dagar på sig efter att göra.Därefter är det bara att sätta igång!!Vi kommer kontinuerligt att erbjuda nya projekt informations/uppstartsmöte där vi går igenom praktiska saker, regler och rutiner för vad som gäller då Ni driver ett Leaderprojekt,Saknar du några blanketter eller dokument? Så finns de att hämta hem på vår sida om dokument och blanketter.