Projekt som beviljas stöd från Leader Dalsland Årjäng ska bidra till att uppfylla målen i vår lokala utvecklingsstrategi

Vår strategi avser hela landskapet Dalsland samt Årjängs kommun i sydvästra Värmland och Munkedals kommun i nordöstra Boshuslän och omfattar landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden. Strategin bygger på vision om Framtidsbygder för alla och har tre övergripande målsättningar: Framtidsbygder för alla, Företagsamma bygder och bygder över gränser.

Projektstöd

För att göra det lättare att driva ditt projekt, har vi sammanställt information som är viktig att du har med dig längs arbetet med ditt projektet.

Frågor och funderingar?

Funderar du på något, ta kontakt med kansliet. Vi hjälper till och lotsar dig rätt.