När en EU-fond är med och finansierar ett projekt, så ställs det krav på att EU-logotypen alltid vara väl synlig i informationsmaterialet. Vilken logotyp som ska vara med beror på vilken fond som står för stödet.

Framtidsbygder fördelar stöd från tre fonder:

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Europeiska socialfonden

Förutom logotypen för EU-fonden som projektet fått pengar från ska även Leader-logotypen vara med. I ditt stödbeslut finns information om vad som gäller. Om du känner dig osäker, kontakta oss, så hjälper vi till med instruktioner om hur du gör rätt.


Logotyp för EU-fond

Alla logotyper finns att ladda ned via Jordbruksverkets hemsida tillsammans med information om hur och när dessa ska användas. Det finns även detaljerade instruktioner om hur logotyperna ska användas beroende på om det är tryckt eller digitalt material. Vektor-baserade filformat av logotyperna finns även att tillgå via Jordbruksverkets webbplats.

Gå till Jordbruksverkets sida om EU-logotyper

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Ladda ned: logotyp i färg (jpg)
Ladda ned: logotyp svart/vit (jpg)

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Ladda ned: logotyp i färg (jpg)
Ladda ned: logotyp svart/vit (jpg)

Europeiska socialfonden


Ladda ned: logotyp i färg (jpg)
Ladda ned: logotyp svart/vit (jpg)


Leader

Ladda ned: Leader-logotyp i färg (jpg)
Ladda ned: Leader-logotyp svart/vit (jpg)