En mindre skala intresserade och engagerade lokalbor samlades i Järbo friskola för att dels få mer information om Leader och dess möjligheter samt även få lite bättre kännedom om varandras verksamheter och utvecklingsmål. Det blev ett startskott för nya samarbeten och ideérna sprudlade.