Den 26 september hade LAG möte och då togs det positivt beslut för flera spännande projekt.

LAG beviljade OK kroppefjäll projektmedel för projektet utveckling av kroppefjälls friluftsområde med bland annat ett utegym som är även är handikappsanpassat. De ska dessutom uppföra skyltning som gör lederna mer tillgängligt för allmänheten samt återberätta historien om gamla torp.

Medflyttarservice är ett spännande projekt som ska hjälpa medflyttande make/maka/sambo att hitta jobb vilket ska underlätta rekrytering av personer med nyckelkompetens till vårt område. Söknade är näringslivscentrum i Lysekil och projektet har sin uppstart i Munkedals kommun. Samarbetspartner är både företag och kommun.

Själaskjulen vill göra sjösystemet i Dalsland mer attraktivt att övernatta i genom att uppföra vindskydd i spektakulär design med konstnärlig design. Med dessa menar sökanden Idrotts Fören. för Hållbar Kanotturism Inom Dalsland-Nordmarken kommer fler turister att vilja besöka vårt fina landskap och utmärks på kartan.

Genom att kompetenskartlägga behovet och genomföra utbildningar och kompetensutveckling lokalt ska projektet Kompetensutveckling för lokal tillväxt höja kompetensnivån i Dalsland. De kommer också att göra kompetensinsatser mer anpassade och kostnadseffektiva. En utveckling som bedöms bli långsiktigt hållbar i Dalsland. Sökande är EDIT – Ett Dalsland i tillväxt

Lär mer om våra projekt här