23 januari 2017

Brålanda och Sundalsryrs hembygdsförening i Råskogen är en aktiv och driven förening. Det är enormt många timmars ideellt arbete som ligger bakom. Den historia som bygden bär på bevaras varsamt i byggnaderna och i framtiden vill man upprätta ett museum.

Hembygdsgården bygnad

Bengt Aronsson öppnar dörren till den gamla hembygdsföreningen

Nybygda hembygdsgården som ska bli museum. Här har Bengt Aronsson lagt ner dryga 900 timmar ideell arbetstid.

Nytt projekt beviljat av LAG- Steget före

I fredags beviljades ett projekt inom socialfonden som ska öka integrationen inom hela vårt leaderområde. Det är ett LAG-ägt projekt som beviljades på tre år.  Syftet är att öka samverkan mellan viktiga aktörer, utbyta erfarenheter och framgångsrika metoder för att nyanlända/utrikesfödda snabbare kan etablerar sig i vårt område med egen bostad/arbete och socialt liv. Genom att fler då väljer att stanna kvar inom vårt område stärker det lokalsamhället och ökar underlaget för service och skola. Det är en ömsesidig nytta om nyanlända/utrikesfödda väljer att bosätta sig permanent i vårt leaderområde. Projektet förväntas starta under våren och då kommer mer information upp här på hemsidan.