Brålanda och Sundalsryrs hembygdsförening i Råskogen är en aktiv och driven förening. Det är enormt många timmars ideellt arbete som ligger bakom. Den historia som bygden bär på bevaras varsamt i byggnaderna och i framtiden vill man upprätta ett museum.

Hembygdsgården bygnad

Bengt Aronsson öppnar dörren till den gamla hembygdsföreningen

Nybygda hembygdsgården som ska bli museum. Här har Bengt Aronsson lagt ner dryga 900 timmar ideell arbetstid.