Nytt projekt beviljat av LAG- Steget före

I fredags beviljades ett projekt inom socialfonden som ska öka integrationen inom hela vårt leaderområde. Det är ett LAG-ägt projekt som beviljades på tre år.  Syftet är att öka samverkan mellan viktiga aktörer, utbyta erfarenheter och framgångsrika metoder för att nyanlända/utrikesfödda snabbare kan etablerar sig i vårt område med egen bostad/arbete och socialt liv. Genom att fler då väljer att stanna kvar inom vårt område stärker det lokalsamhället och ökar underlaget för service och skola. Det är en ömsesidig nytta om nyanlända/utrikesfödda väljer att bosätta sig permanent i vårt leaderområde. Projektet förväntas starta under våren och då kommer mer information upp här på hemsidan.

Vi ser fram emot ett aktivt 2017

Nu är det snart dax att skåla in det nya året. Vi på FRAMTIDSBYGDER Dalsland, Årjäng, Munkedal ser med spänning fram emot år 2017. Vi ser många intressanta projektidér bubbla ute på bygderna som kommer kunna bidra till vår strategi- som innebär väl utvecklad service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv
som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Framtidsbygder är attraktiva bygder. Vi hoppas genom ökad kännedom om våra möjligheter med Leader kunna främja fler bra utvecklingsprojekt i bygderna. Varmt välkomna att höra av Er för att bolla Era ideér till oss på kontoret

Kerstin Söderlund, Verksamhetsledare

Linda Blomberg, projektutvecklare

Helena Andreasson, Ekonom och administration