Kort guide hur du hittar till "ansök om utbetalning"